kalpa viagra vipps online pharmacy viagra viagra para mujer precio högt blodtryck och viagra viagra bloody nose

header15

Buổi Chiều Thả Cá Xuống Hồ Thủy Quái

Hồ Thủy Quái đã thả thêm rất nhiều cá lớn xuống hồ nhằm phục vụ quý khách khi đến với Hồ Thủy Quái

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chiều thả thêm cá xuống hồ:

IMG 4884 IMG 4887

Quản lý Hồ Thủy Quái cùng với Anh phụ trách cá cân cá để thả xuống hồ

IMG 4885 IMG 4888

Hình ảnh cân những con cá Chim tiếp theo được thả xuống hồ

IMG 4890 IMG 4889

Hình ảnh anh em nhân viên cân và thả cá xuống hồ

IMG 4891 IMG 4892

Những con cá tiếp theo được cân và thả xuống hồ

IMG 4894 IMG 4895

Hình ảnh đang cân cá và chuẩn bị cân tiếp

IMG 4896 IMG 4897

Hình ảnh những con cá cuối cùng được cân và được thả xuống hồ