vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

Tư Vấn Pháp Lý

Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Theo thông tư 1990 ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính thì người sử dụng đất có 01 trong 10 loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1. Giấy tờ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho hộ gia đình, xã viên hợp tác xã từ trước ngày 28/6/1971 2.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: - UBND cấp tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, nhà chùa, nhà thờ, thánh thất tôn giáo và tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam - UBND cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi là bên bán đất, bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp không

Thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất
Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được để thừa kế quyền sử dụng đất, trường hợp không

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất: - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó. - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp được Nhà nước giao

Các công trình được miễn giấy phép xây dựng

Các công trình được miễn giấy phép xây dựng
Các công trình được miễn giấy phép xây dựng: 1- Công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng. 2- Các công trình kỹ thuật chuyên ngành không đi qua đô thị đã có quyết định đầu tư, đã có thiết kế kỹ thuật (TKKT), và tổng dự