vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

Tư Vấn Pháp Lý

Các công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng

Các công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng
1- Các công trình thuộc các dự án của các tổ chức, của mọi thành phần kinh tế không sử dụngvốn ngân sách nhà nước hoặc vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 2- Các công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các công trình tôn giáo. 3-

Các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo

Các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo
Để được cấp giấy phép xây dựng cần phải có một trong những loại giấy tờ sau: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu làm nhà trên nền đất trống. - Giấy chủ quyền nhà, nếu làm nhà trên nền nhà cũ. - Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Giấy chứng

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở
Hồ sơ cấp xin giấy phép xây dựng mới nhà ở gồm có: 1- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên. 2- Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất. 3- Giấy

Hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

Hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có
Hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có gồm: 1- Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên. 2- Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cải tạo - Thời gian cấp phép

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cải tạo - Thời gian cấp phép
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Chủ tịch UBND quận, huyện cấp phép xây dựng nhà ở và các công trình có diện tích sàn đến 1000m2 hoặc kinh phí đầu tư đến 2 tỷ đồng, các công trình lớn hơn do Thành phố cấp phép. Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 30 ngày kể từ khi nhận đủ

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của cá nhân trong nước bao gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn).- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; Giấy chứng