vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

Các giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo

     Để được cấp giấy phép xây dựng cần phải có một trong những loại giấy tờ sau:

     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu làm nhà trên nền đất trống.
     - Giấy chủ quyền nhà, nếu làm nhà trên nền nhà cũ.
     - Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp.
     - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp (gồm: bằng khoán điền thổ hoặc trích lục, trích sao bản đồ điền thổ, bản đồ phân chiếc thửa, chứng thư đoạn mãi đã thị thực, đăng tịch, sang tên tại văn phòng chưởng khế, ty điền địa, nha trước bạ).
     - Giấy tờ thừa kế nhà, đất được UBND phường xã xác nhận về thừa kế, không có tranh chấp.
     - Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.
     - Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được UBND phường xã, quận huyện xác nhận không có tranh chấp.