licor de viagra will 25mg of viagra work what is generic viagra called bromocriptine viagra viagra generico sildenafil mendoza

header15

Các công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng

     1- Các công trình thuộc các dự án của các tổ chức, của mọi thành phần kinh tế không sử dụngvốn ngân sách nhà nước hoặc vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

     2- Các công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các công trình tôn giáo.

     3- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng quy định trên.