co to je viagra viagra daña los riñones costo scatola di viagra viagra thailand preise beställa viagra sverige

header15

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     - UBND cấp tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, nhà chùa, nhà thờ, thánh thất tôn giáo và tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam
     - UBND cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhận trong nước sử dụng.