• Xem phong thủy phòng ngủ theo tuổi giáp tý...

         - Tuổi giáp tý là những người sinh năm: 1924, 1984 và 2044.     - Con người luôn giành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị...

  • Bếp và cổng trong phong thủy bát trạch nhà ở...

         Dựa trên những lý luận về niên mệnh, phái Bát Trạch quan niệm hướng cổng chính và bếp phải phù hợp với niên mệnh Đông, Tây của chủ nhà. Như vậy, mỗi người đều có 4 sự lựa chọn cho hướng...