Thông tin hỗ trợ

Thủ tục chuyển nhượng bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng bất động sản
Thủ tục chuyển nhượng bất động sản và bất động sản hình thành trong tương lai theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2015 Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn 1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương

Hướng dẫn cách tự đi làm sổ đỏ

Hướng dẫn cách tự đi làm sổ đỏ
Trước tình trạng người dân mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, TP Hà Nội đã có những bước đi nhằm tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc cấp sổ đỏ cho người dân. Theo đó, người mua nhà tại các dự án có thể tự đi làm sổ đỏ mà không cần chờ đợi chủ đầu

Thủ tục hoàn công nhà

Thủ tục hoàn công nhà
THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ I. Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công (thủ tục hoàn công): A. Nhà thầu : 1. Hợp đồng thi công(1 bản sao)2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công(1 bản sao)3. Hóa đơn tài chính theo hợp đồng thi công(1 bản sao)4. Bản vẽ hoàn công(2 bản chính)5. Biên bản kiểm tra hoàn