header15

TIN LIÊN MINH GROUP

Đề xuất kế hoạch tổ chức một HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN lớn nhất tại VIỆT NAM

Đề xuất kế hoạch tổ chức một HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN lớn nhất tại VIỆT NAM
Vừa qua Ban Cố Vấn và Tổ Trợ Lý Cấp Cao trình đề xuất CTHĐQT-TGĐ về kế hoạch tổ chức một HỘI THẢO BẤT ĐỘNG SẢN lớn nhất từ trước đến nay tại VIỆT NAM, theo đề án thì hội thảo này mang tầm cỡ Quốc Tế với dự kiến có khoảng 30 nước tham gia và quy tụ khoảng hơn 3000 Doanh Nghiệp hoạt động trong Lĩnh

Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Chiều ngày 10/4/2018 Ban lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở ban ngành, Tp Đà Lạt đã có buổi làm việc với Ban lãnh Đạo Tập Đoàn Liên Minh (Lien Minh Group) tại UBND tỉnh, nội dung cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến các dự án mà hiện nay tỉnh đang kêu gọi và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH TÁCH THỬA TỐI THIỂU TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI  DIỆN TÍCH TÁCH THỬA TỐI THIỂU TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Loại đất Diện tích tách thửa tối thiểu Kích thước mặt đường Ghi chú thêm 1.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà phố 40 m² - Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m - Kích thước theo mặt