vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH TÁCH THỬA TỐI THIỂU TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Loại đất Diện tích tách thửa
tối thiểu
Kích thước mặt đường Ghi chú thêm
  1. 1.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà phố
40 m²

-    Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m

-    Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại.

-    Về kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh theo mặt đường) của các thửa đất nêu tại điểm a, b khoản này đảm bảo ≥ 6,0 m (không tính khoảng lùi) đối với các khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10,0 m đối với các khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

 
  1. 2.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà liên kế có sân vườn
72 m² -    Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m;  
64 m² -    Kích thước theo mặt đường hẻm ≥ 4,0 m.  
  1. 3.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà song lập
280 m² -    Kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô);  
224 m² -    Kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).  
  1. 4.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng nhà biệt lập
250 m² -    Kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m  
200 m² -    Kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m  
  1. 5.Đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) dạng biệt thự
400 m² -    Kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m  
  1. 6.Đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã)
72 m² -    Kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.