vpvt-900x180

32105146 167786037388396 1248632256637960192 n

LIEN MINH GROUP QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH NHÂN BẢN

     Quyết định công bố chính sách nhân bản dành cho con ruột của cán bộ & nhân viên trực thuộc tập đoàn liên minh việt nam được hưởng các chính sách cụ thể như sau:

     myhc 25353

     Bắt đầu kể từ ngày 01/05/2018 Liên Minh Group thực hiện việc cấp học bổng toàn phần cho các cháu là con ruột của Cán Bộ, Nhân Viên hiện đang sống và làm việc tại 38 Cơ Sở, Cty trực thuộc Tập Đoàn Liên Minh cả trong và ngoài nước có thành tích học tập tốt đạt danh hiệu học sinh giỏi sẻ được nhận học bổng toàn phần, kèm theo một Phần Thưởng nóng thêm 200$ cho 01 Cháu/1 học kỳ đạt danh hiệu học sinh giỏi.

THÔNG BÁO TỪ CTHĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC NGÔ QUANG PHÚC.