QC Tuyen Dung

banner khu dat langbiang1

Lợi nhuận tăng 40% khi áp dụng công nghệ cao

     Khảo sát của ngành chức năng tỉnh cho biết khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, lợi nhuận cho người sản xuất sẽ tăng trên 40% so với doanh thu. Hiện, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh 342.870ha, trong đó, nhiều nhất là cà phê 152.275ha, kế đến là rau với trên 53.660ha, lúa trên 32.200ha, chè trên 23.570ha, hoa 7.430ha...

   Thông qua việc đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển đổi giống cây trồng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã làm cho năng suất phần lớn cây trồng trên đất Lâm Đồng tăng đều hằng năm. Việc cơ giới hóa trong nông nghiệp được đẩy mạnh, khâu làm đất đã được cơ giới hóa đến 95%.

     Hiện, Lâm Đồng có trên 39.320ha đất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, trong đó, nhiều nhất là diện tích rau với trên 11.880ha, cà phê sử dụng giống ghép 8.500ha, cà phê ghép chồi 6.750ha, lúa chất lượng cao 3.585ha, chè cành 3.150ha, chè chất lượng cao 2.485ha, hoa trên 2.410ha, cây ăn trái đặc sản trên 300ha... Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt gần 30% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao tăng bình quân từ 25 - 30%.

Theo baolamdong.vn