QC Tuyen Dung

banner khu dat langbiang1

QUY HOẠCH NHA TRANG

Đồ án quy hoạch chung xây dựng TP. Nha Trang giai đoạn đến năm 2025: Định hướng phát triển về phía Tây

Đồ án quy hoạch chung xây dựng TP. Nha Trang giai đoạn đến năm 2025: Định hướng phát triển về phía Tây
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh. Ranh giới mở rộng về phía Tây Đồ án vừa được phê

Chỉnh trang, cải tạo cồn Nhất Trí

Chỉnh trang, cải tạo cồn Nhất Trí
Khu vực cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Phạm Trần để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường. Toàn bộ khu vực này sẽ bị thu hồi, giải tỏa để nhà đầu tư thực hiện dự án. Quy hoạch lại Qua nghiên cứu của

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang có tổng diện tích khoảng 26.547 ha, bao gồm: Thành phố Nha Trang hiện nay với tổng diện tích tự nhiên

TP Cam Ranh: Hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới 6 xã và TP

TP Cam Ranh: Hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới 6 xã và TP
9 tháng đầu năm 2012, thành phố Cam Ranh đã hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới của 6 xã: Cam Bình, Cam Lập, Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây và thành phố Cam Ranh. Trong đó, thành phố đã thông qua quy hoạch nông thôn mới xã Cam Thành Nam và hiện đang lấy ý kiến các