"Xây dựng TP Hồ Chí Minh thật sự là TP nghĩa tình"

     Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; xây dựng TP Hồ Chí Minh thật sự là TP nghĩa tình.

     Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

xaydunghcm1

     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

     Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, cùng các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội;       Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan trung ương.

     Đại hội cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang... gửi đến chúc mừng.

     Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng bộ thành phố luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư; sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự góp ý trách nhiệm của các Ban Đảng, các đoàn thể, bộ ngành Trung ương, những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình, đầy trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí cán bộ cao cấp, cán bộ lão thành... với hơn 8.000 lượt ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực cho Dự thảo báo cáo của các Đảng ủy cấp trên cơ sở, các đoàn thể chính trị xã hội và hơn 31.000 lượt cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... Những ý kiến đóng góp trách nhiệm cao đã được Thành ủy khóa IX nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội X.

     Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nêu rõ: 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

xaydunghcm2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo - nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

     Kinh tế thành phố đạt tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; các nguồn lực xã hội được phát huy; góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. GDP tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Đồng thời quy mô kinh tế cũng được mở rộng, chất lượng tăng trưởng, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao cùng 4 ngành công nghiệp trọng yếu và nông nghiệp đô thị.

     Đóng góp thu ngân sách của thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người.

     Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân TP HCM và nhân dân cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém. Đó là tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, thấp hơn nhiệm kỳ trước, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao. Quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường. Chất lượng giáo dục- đào tạo và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; khoa học, công nghệ chưa thật sự là động lực đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; khắc phục một số vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa – xã hội còn chậm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số nơi, lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây bất ổn, bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện 6 chương trình đột phá có nhiệm vụ triển khai chậm, có chương trình hiệu quả chưa cao...

xaydunghcm3

     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan trưng bày những thành tựu về nông nghiệp đô thị của TP Hồ Chí Minh.

     Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ thành phố xác định một loạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn bình quân hàng năm từ 8% - 8,5%, tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD; đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 gấp 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính...

     Dự và chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua.

     Phân tích về những hạn chế, thiếu sót và đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho TP, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ và nhân dân thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của TP Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, từ đó thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Không ngừng phấn đấu vươn lên; không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thành phố phải huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố, phấn đấu để tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Đồng chí Tổng Bí Thư cũng cho rằng, TP Hồ Chí Minh cũng phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Tiếp tục đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; xây dựng TP Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình.

     Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý.

     Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khoá tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng.

Theo cand.com.vn