Mua bán nhà đất giá rẻ tại - Đà Lạt - Mới cập nhật T06/2024

Array

Bán Nhà đường Trần Anh Tông, Đà Lạt Bán Nhà đường Trần Anh Tông, Đà Lạt

Bán Nhà đường Trần Anh Tông, Đà Lạt Giá: 10.5 tỷ - Diện tích: 83.1m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2023-02-08 02:52:47

Bán Đất đường Lộc Sơn - Bảo Lộc, Đà Lạt Bán Đất đường Lộc Sơn - Bảo Lộc, Đà Lạt

Bán Đất đường Lộc Sơn - Bảo Lộc, Đà Lạt Giá: 1 tỷ - Diện tích: 116.2m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-04-23 03:11:15

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 2 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-07 02:27:19

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 1.7 tỷ - Diện tích: 87.64m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-08 09:26:09

Bán Đất đường Langbiang, Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Langbiang, Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Langbiang, Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 2.4 tỷ - Diện tích: 196m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-08 09:25:29

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 2 tỷ - Diện tích: 160.1m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-08 09:25:21

Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 18 tỷ - Diện tích: 1410m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-07 01:23:19

Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Biệt thự đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 14.2 tỷ - Diện tích: 1429m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-07 01:23:15

Bán Đất đường Lộc An, Bảo Lộc, Đà Lạt Bán Đất đường Lộc An, Bảo Lộc, Đà Lạt

Bán Đất đường Lộc An, Bảo Lộc, Đà Lạt Giá: 600 triệu - Diện tích: 128m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:36:22

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 17 tỷ - Diện tích: 850m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:36:11

Bán Đất đường KQH Vạn Xuân, Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường KQH Vạn Xuân, Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường KQH Vạn Xuân, Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 1.8 tỷ - Diện tích: 107.6m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:35:50

Bán Đất đường Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ( gần trạm dừng chân Bến Lội), Đà Lạt Bán Đất đường Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ( gần trạm dừng chân Bến Lội), Đà Lạt

Bán Đất đường Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ( gần trạm dừng chân Bến Lội), Đà Lạt Giá: 4 tỷ - Diện tích: 2505m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:35:39

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 17 tỷ - Diện tích: 34900m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:34:58

Bán Đất đường Đức Trọng, Đà Lạt Bán Đất đường Đức Trọng, Đà Lạt

Bán Đất đường Đức Trọng, Đà Lạt Giá: 7.5 tỷ - Diện tích: 570000m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:34:31

Bán Đất đường Xã Lát,Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Xã Lát,Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Xã Lát,Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 1.47 tỷ - Diện tích: 147m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:33:39

Bán Đất đường Đasar Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Đasar Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Đasar Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 12 tỷ - Diện tích: 38318.9m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:33:12

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 3.5 tỷ - Diện tích: 7755m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:33:02

Bán Đất đường Đạ Nhim ( Lạc Dương), Đà Lạt Bán Đất đường Đạ Nhim ( Lạc Dương), Đà Lạt

Bán Đất đường Đạ Nhim ( Lạc Dương), Đà Lạt Giá: 3.6 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:32:03

Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt Giá: 11 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:32:02

Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Cháy ( Lạc Dương), Đà Lạt Giá: 6 tỷ - Diện tích: 8000m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:32:01

Bán Đất đường Đạ sar ( Lạc Dương ), Đà Lạt Bán Đất đường Đạ sar ( Lạc Dương ), Đà Lạt

Bán Đất đường Đạ sar ( Lạc Dương ), Đà Lạt Giá: 17 tỷ - Diện tích: 12500m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:32:00

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 6.2 tỷ - Diện tích: 500m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:31:55

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường TT Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 6.2 tỷ - Diện tích: 500m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-06 02:31:55

Bán Nhà đường Định An, Hiệp An, Đà Lạt Bán Nhà đường Định An, Hiệp An, Đà Lạt

Bán Nhà đường Định An, Hiệp An, Đà Lạt Giá: 200 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-06-04 10:15:30

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt

Bán Đất đường Lạc Dương, Đà Lạt Giá: 2.95 tỷ - Diện tích: 196m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-04-17 02:50:04