Mua bán nhà đất giá rẻ tại Xuân Thọ - Đà Lạt - Mới cập nhật T01/2021

Mua bán nhà đất Xuân Thọ giá rẻ, thông tin pháp lý rõ ràng, cập nhật liên tục hàng giờ tại Bất Động Sản Liên Minh Đà Lạt - Kênh thông tin bất động sản số 1 Đà Lạt

Bán Nhà đường Đa Lộc - Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Nhà đường Đa Lộc - Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Nhà đường Đa Lộc - Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 4.95 tỷ - Diện tích: 302.44m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-12-18 08:40:28

Bán Đất đường Đa Quý, Đà Lạt Bán Đất đường Đa Quý, Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Quý, Đà Lạt Giá: 2 tỷ - Diện tích: 236m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-12-17 02:57:46

Bán Đất đường Tự Phước - Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Tự Phước - Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Tự Phước - Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 5 tỷ - Diện tích: 523.6m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-11-10 09:03:57

Bán Đất đường Đa Lộc, Đà Lạt Bán Đất đường Đa Lộc, Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Lộc, Đà Lạt Giá: 3.8 tỷ - Diện tích: 332.6m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-10-16 01:35:46

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 13.1 tỷ - Diện tích: 2527.8m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-09-09 01:39:45

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 12.5 tỷ - Diện tích: 1688.5m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-08-28 01:43:40

Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt Giá: 4 tỷ - Diện tích: 962m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-08-21 01:35:43

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.4 tỷ - Diện tích: 202m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-07-24 01:47:05

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 14 tỷ - Diện tích: 1718m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-07-20 03:46:56

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.3 tỷ - Diện tích: 227.2m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-07-20 03:28:56

Bán Nhà đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Nhà đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Nhà đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 5 tỷ - Diện tích: 363.6m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-06-09 09:19:47

Bán Nhà đường Đa Thọ, Đà Lạt Bán Nhà đường Đa Thọ, Đà Lạt

Bán Nhà đường Đa Thọ, Đà Lạt Giá: 5.2 tỷ - Diện tích: 377.9m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-05-23 02:18:47

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 10.8 tỷ - Diện tích: 1241.08m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-26 01:55:50

Bán Đất đường Đa Qúy, Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Đa Qúy, Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Qúy, Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 5 tỷ - Diện tích: 500m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-16 00:57:07

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 10 tỷ - Diện tích: 3106.4m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-09 01:38:32

Bán Nhà đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Nhà đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Nhà đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 4 tỷ - Diện tích: 92.87m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-03-03 07:18:20

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 3.7 tỷ - Diện tích: 293.25m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-02-29 01:30:30

Bán Đất đường Đa Thọ,  Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Đa Thọ,  Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 5 tỷ - Diện tích: 449m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-02-27 02:57:36

Bán Đất đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 6 tỷ - Diện tích: 667.84m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-02-14 02:57:34

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 21 tỷ - Diện tích: 2882m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-02-07 03:15:09

Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thành, Đà Lạt Giá: 1.2 tỷ - Diện tích: 110m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2020-01-09 02:58:50

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 5.5 tỷ - Diện tích: 502m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-11-01 09:32:56

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 27 tỷ - Diện tích: 5131m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-31 01:35:26

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.7 tỷ - Diện tích: 0m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-25 03:03:00

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.4 tỷ - Diện tích: 201.7m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-17 03:36:06

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 4.5 tỷ - Diện tích: 633.95m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-09 03:08:46

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.7 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-03 03:50:30

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.6 tỷ - Diện tích: m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-10-03 03:41:46

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt

Bán Đất đường Xuân Thọ, Đà Lạt Giá: 2.9 tỷ - Diện tích: 289m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-09-20 04:18:44

Bán Đất đường Lộc Quý, Đà Lạt Bán Đất đường Lộc Quý, Đà Lạt

Bán Đất đường Lộc Quý, Đà Lạt Giá: 4.375 tỷ - Diện tích: 350m² Tình trạng: Đang chào bán
Đăng lúc: 2019-09-20 03:26:48