"Nói đến Liên Minh - Niềm tin là sức mạnh"

Hotline: 02633.989.566
Email: contact@lienminhgroup.com
Địa chỉ: Hội sở 1K Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trang Chủ Giới Thiệu Liên Hệ Tuyển Dụng Đăng Nhập / Đăng tin
Nhà đất Đà Lạt giá rẻ - mua bán ký gửi miễn phí ☰ MENU
Hotline: 02633.989.566 (Miễn phí)
1 2 3 4

Thủ tục tách thửa - hợp thửa tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Đăng lúc: 11/19/2018 9:24:40 PM bởi Admin

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất tại Đà Lạt - Lâm Đồng. 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 09/08/2017)

1. Trình tự thực hiện tách thửa - hợp thửa ra sao?

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trao cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.

Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, trong thời hạn 03 ngày làm việc UBND cấp xã chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

bBước 2: Thẩm định hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các công việc sau:

+ Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển cơ quan tiếp nhận để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp .

- Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển cơ quan tiếp nhận để trao cho người sử dụng đất .

- Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

Chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cơ quan tiếp nhận để trao cho người sử dụng đất .

c) Bước 3: Trả kết quả

 • Người sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hồ sơ thuộc UBND cấp huyện theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận, nộp phí thẩm định (trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền). Nếu đồng ý nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát thư bảo đảm của Bưu điện thì phải đăng ký với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hồ sơ khi nộp hồ sơ và chịu trả phí bưu điện.

2. Cách thức thực hiện tách thửa - hợp thửa như thế nào?

 • Trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ tách thửa - hợp thửa ra sao? Cần chuẩn bị những gì?

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Bản vẽ thửa đất dự kiến tách hoặc hợp do cơ quan có chức năng đo đạc thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời gian giải quyết tách thửa - hợp thửa là bao lâu

 • Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ.
 • Thời gian trên không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tách thửa - hợp thửa gồm những ai?

 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

6. Cơ quan nào sẽ thực hiện thủ tục hành chính tách thửa - hợp thửa?

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính tách thửa -  hợp thửa được lưu ở đâu?

 • Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 
 • Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí tách thửa - hợp thửa là bao nhiêu?

 • Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận, mức thu tại các phường là 20.000 đồng/lần cấp, tại các xã và thị trấn là 10.000 đồng/lần cấp (theo điểm a khoản 3 Điều 20 Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tách thửa hợp thửa là gì? Download mẫu đơn tách thửa - hợp thửa ở đâu?

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 05 tháng 7 năm 2014.
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực ngày 17 tháng 2 năm 2014.
 • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 03/3/2017.
 • Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 13/3/2015.
 • Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND  ngày 02/12/2016 “Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Ngoài những thông tin trên, nếu quý khách còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm có thể liên hệ: 

Trung tâm giao dịch Nhà đất Đà Lạt:

 • Điện thoại: 02633.671.111 - (+84) 2633.642.222
 • Hotline: 0915.639.166
 • Email: bdsdalat@lienminhgroup.com
 • Địa chỉ: 1K Khu Hòa Bình, Phường 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

nhadatdalat.info Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

nhadatdalat.info Tổng hợp.

Từ khóa: tách thửa, hợp thửa, tách thửa đà lạt, mẫu đơn tách thửa, mẫu đơn hợp thửa, hợp thửa đà lạt, tách hợp thửa lâm đồng, tách hợp thửa đà lạt, download đơn tách hợp thửa

Bán Nhà Đà Lạt / Bán Nhà Đức Trọng / Bán Nhà Nha Trang / Bán Nhà Hà Nội / Bán Đất Đà Lạt / Bán Đất Đức Trọng / Bán Đất Nha Trang / Bán Đất Hà Nội / Bán Khách Sạn Đà Lạt / Bán Khách Sạn Đức Trọng / Bán Khách Sạn Nha Trang / Bán Khách Sạn Hà Nội / Bán Biệt Thự Đà Lạt / Bán Biệt Thự Đức Trọng / Bán Biệt Thự Nha Trang / Bán Biệt Thự Hà Nội / Bán Kho Xưởng Đà Lạt / Bán Kho Xưởng Đức Trọng / Bán Kho Xưởng Nha Trang / Bán Kho Xưởng Hà Nội / Bán Nhà Trọ Đà Lạt / Bán Nhà Trọ Đức Trọng / Bán Nhà Trọ Nha Trang / Bán Nhà Trọ Hà Nội / Bán Căn Hộ Đà Lạt / Bán Căn Hộ Đức Trọng / Bán Căn Hộ Nha Trang / Bán Căn Hộ Hà Nội / BĐS Bán Khác Đà Lạt / BĐS Bán Khác Đức Trọng / BĐS Bán Khác Nha Trang / BĐS Bán Khác Hà Nội / Cho Thuê Nhà Đà Lạt / Cho Thuê Nhà Đức Trọng / Cho Thuê Nhà Nha Trang / Cho Thuê Nhà Hà Nội / Cho Thuê Đất Đà Lạt / Cho Thuê Đất Đức Trọng / Cho Thuê Đất Nha Trang / Cho Thuê Đất Hà Nội / Cho Thuê Khách Sạn Đà Lạt / Cho Thuê Khách Sạn Đức Trọng / Cho Thuê Khách Sạn Nha Trang / Cho Thuê Khách Sạn Hà Nội / Cho Thuê Biệt Thự Đà Lạt / Cho Thuê Biệt Thự Đức Trọng / Cho Thuê Biệt Thự Nha Trang / Cho Thuê Biệt Thự Hà Nội / Cho Thuê Kho Đà Lạt / Cho Thuê Kho Đức Trọng / Cho Thuê Kho Nha Trang / Cho Thuê Kho Hà Nội /