Download Họa Đồ Quy Hoạch Phân Khu B5 Đà Lạt


Đăng lúc: 2020-12-04 07:27:52 bởi Đặng Nhật Minh

Phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/2000 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng, phường 8, thành phố Đà Lạt.

2. Phạm vi quy hoạch Phân Khu B5 Đà Lạt

a) Vị trí: Phường 8, thành phố Đà Lạt.

b) Giới cận:

- Phía Bắc: giáp đường Mai Anh Đào.

- Phía Nam: giáp đường Vạn Hạnh và đường Mai Xuân Thưởng.

- Phía Đông: giáp khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa.

- Phía Tây: giáp đường Phù Đổng Thiên Vương.

3. Diện tích quy hoạch : 116.000m2 (116,00 ha).

4. Quy mô dân số của khu quy hoạch: 5.800 người.

5. Download Họa Đồ Quy Hoạch Phân Khu B5 Đà Lạt: Tại đây

Nguồn: Internet - Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.


Xem thêm tin tức mới cập nhật